Breaking news en aanvullende info

*Kaarten zijn online te bestellen via deze website. Indien er na de online sluiting van de online verkoop nog kaarten beschikbaar zijn kan men deze aan de deur kopen bij het desbetreffende evenement.

*Gekochte kaarten kunnen om welke reden dan ook niet worden ingeleverd en het bedrag wordt niet geretourneerd!

*Al onze evenementen worden beveiligd. Bij overlast of ongewenst gedrag volgt uitzetting.

*Er is een onbewaakte gardarobe bij de Enk en CPE is niet aansprakelijk voor vermissing en vernieling van uw goederen en of persoonlijk letsel opgelopen bij onze evenementen.

*De locaties zijn toegangelijk voor mindervaliden.